Houbensteyn gaat voor het beste klimaat

De productie van varkensvlees bij de Houbensteyn Groep geeft aanzienlijk minder klimaatemissies dan de gemiddelde gangbare varkensproductie in Nederland. De ‘carbon footprint’ voor varkensvlees van de Houbensteyn Groep is zo’n 30% lager dan voor gemiddeld Nederlands varkensvlees. Dit komt vooral door de productie van energie uit de varkensmest en het vervoederen van restproducten uit de humane voedingssector. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door Blonk Milieu Advies.

Energie neutraal bedrijf

Door de duurzame energiesystemen gaat Houbensteyn voor gezond en duurzaam varkensvlees zonder de inzet van aardgas. De warmte wordt volledig geproduceerd door de varkens. Onze varkens zorgen voor hun eigen warme omgeving en maaltijd. Dit vinden wij prachtig.