ONS VARKEN ZORGT VOOR GROENE ENERGIE

Houbensteyn Groep produceert groene stroom, groene warmte en groene meststof. We doen dat in onze biogasinstallatie met varkensmest en voedselresten uit de levensmiddelenindustrie. Daarnaast produceert Houbensteyn Groep groene energie middels vele zonnepanelen.  

We produceren voor 3000 huishoudens groene stroom, daarnaast kunnen automobilisten de groene stroom van Houbensteyn Groep ‘tanken’ bij Vissers Olie in Venray. De opgewekte warmte gaat terug ons bedrijf in om de stallen en het voer van de varkens te verwarmen. Wij kunnen trots zeggen dat onze varkens voor hun eigen warme omgeving en warme maaltijd zorgen. De varkens krijgen drie keer per dag warm eten. De groene meststof gaat het akkerland op en is voeding voor nieuwe gewassen zoals maïs, aardappelen en tarwe. Daarmee is de duurzame kringloop van Houbensteyn Groep helemaal rond.

Doordat we mest in stroom en warmte omzetten komt er minder broeikasgas in de lucht. De carbon footprint van de Houbensteyn Groep is dan ook 50% lager dan bij een biologisch varkensbedrijf.

De carbon footprint van de Houbensteyn Groep is 50% lager dan bij een biologisch varkensbedrijf

Zonnepanelen

Houbensteyn Heideveld is ook voorzien van vele zonnepanelen. Deze panelen produceren 70% van alle benodigde elektriciteit. Ook maakt deze locatie geen gebruik van aardgas, dus onze varkens produceren hun eigen benodigde warmte. Dit draagt allen bij aan de duurzame kringlopen die Houbensteyn sluit.

Onderstaand een impressie van het duurzame verblijf van onze varkens.