Onze eigen kringloop

Het varken staat in het middelpunt van de kringlooplandbouw. Onderstaand een filmpje waarin de kringloop is weergeven.